Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.


Ochrona Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(obowiązek informacyjny i pliki cookies)

 Poniżej przedstawiamy Ci informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, których używa nasz serwis internetowy.


 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 Administratorem Twoich danych osobowych jest TresCor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-891, poczta: Poznań, ul. Kościuszki 57, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116522 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda nr wydziału: VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 778-134-29-33.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Panem Rafałem Surowym: iod@trescor.pl

 

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1)      zawarcia z Tobą umowy cywilnoprawnej i wykonania jej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu jej zrealizowania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,

2)      przedstawienia Ci oferty zawarcia umowy cywilnoprawnej (marketing bezpośredni). Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Spółki i rozwijaniu jej działalności. Dane te przetwarzamy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

3)      korespondencji mailowej, listownej, telefonicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,

4)      wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach,

5)      ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,

6)      rekrutacji pracowników. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:

a)      Kodeks pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b)      Twoja zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają inne dane osobowe niż w/w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c)      nasz prawnie uzasadniony interes w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

d)      Twoja zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te przetwarzamy przez okres do dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne – dodatkowo przez okres maksymalnie dwa lata od dnia wyrażenia zgody.


 KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności:

1)      podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem,

2)      podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą, prawniczą, ubezpieczeniową i audytową,

3)      dostawcom usług IT lub firmom informatycznym.


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo uzyskać dostęp do treści Twoich danych, które są przetwarzane, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz ich usunięcia (w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy wycofasz zgodę na rozpowszechnianie Twojego wizerunku).

 Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

 Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub wymiany korespondencji jest dobrowolne. Podanie danych w pozostałych przypadkach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej.

 

PLIKI COOKIES

 Czym są pliki „cookies” (tj. „ciasteczka”)?

 To niewielkie informacje wysyłane przez nasz serwis internetowy: www.trescor.pl i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te są często niezbędne, by strona działała prawidłowo. Osoby przez nas nieupoważnione nie mają do nich dostępu. 

W jakim celu używamy plików cookies?

 Korzystamy z tzw. podstawowych cookies, czyli takich, na które wyrażasz zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. Są to cookies techniczne, czyli takie, które zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej.

Okres korzystania z plików cookies.

Ciasteczka są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia.

 Rezygnacja z akceptowania plików cookies.

 Masz prawo zmienić ustawienia przeglądarki, jednak wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak nasza strona wyświetli się na Twoim urządzeniu telekomunikacyjnym.

 W zależności od rodzaju przeglądarki, z której korzystasz, usunięcie lub cofnięcie zgody na instalację plików cookies jest różne. Poniżej przedstawiamy linki do wybranych instrukcji:

 1)      Google Chrome    

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 2)      Firefox    

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 3)      Internet Explorer 9     

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

 4)      Safari (Mac)    

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac


TOP